นมัสการพระเจ้า วันที่ 21 เมษายน 2019 ผู้นำนมัสการ คุณประดิษฐ์ พรไรวินท์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง