รายการเพลงนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2021
  1. รักวิเศษ
  2. ข้าเป็นของพระองค์
  3. ให้แผ่นดินนี้เป็นของพระองค์
  4. ให้พระองค์เป็นหนึ่ง
  5. ให้ข้าอยู่ในพระนิเวศน์
  6. หมดทั้งชีวิต
เพลงตอบสนอง – ข้ายอมทุกสิ่ง