นมัสการพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2019 ผู้นำนมัสการ คุณวรพงศ์ คงล้วน และคุณพีระดนต์ สุขศรี คริสตจักรใจสมานรามคำแหง