นมัสการพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 1 ธ.ค.2019 ผู้นำนมัสการ อ.วรพงศ์ คงล้วน และคุณสุนิสา ซิ้มประเสริฐ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง