นมัสการพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2019 ผู้นำนมัสการ คุณประดิษฐ์ พรไรวินท์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง