รายการเพลงนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2021
  1. สรรเสริญพระนามขององค์พระเจ้า
  2. ให้พระพรหลั่งไหล
  3. ยามราตรี
  4. เป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ
  5. เปี่ยมรัก
  6. พระเจ้าของเรา
เพลงตอบสนอง – พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ