รายการเพลง วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฏาคม 2021

เพลงนมัสการ

  1. คือพระคุณอัศจรรย์
  2. พระเจ้าของเรา
  3. พระเจ้าทรงสมควรรับการสรรเสริญ
  4. ถวายเกียรติพระสิริ
  5. พระองค์ดี
  6. ข้ายกย่องพระองค์+พระองค์คู่ควรคำสรรเสริญ