นมัสการพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 17 ม.ค.2021 ผู้นำนมัสการ คุณพิริยะ พรมอยู่ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง