รายการเพลง วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2021

  1. ให้แผ่นดินพระองค์มาตั้งอยู่
  2. เวลาของเอลียาห์
  3. เหนือโลกา
  4. รักแท้
  5. ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน
  6. ทรงเป็นความหวังใจ
เพลงตอบสนอง: โดยอำนาจความรักพระองค์