นมัสการพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019 ผู้นำนมัสการ คุณประดิษฐ์ พรไรวินท์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง