รายการเพลงนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2022 1. สรรเสริญแด่พระเจ้า ด้วยยินดี 2. พระเยซู พระผู้ช่วย 3. พระองค์ดี ( You are Good) 4. ให้พระพรหลั่งไหล 5. สาธุการพระนาม 6. ข้าจะร้อง (ออกพระนาม) 7. นามอัศจรรย์ 8. สมควรแก่พระสิริ (เราถวายพระสิริ) 9. พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ 10. ลำธาร 11. พระสิริ 12. จากพระคุณสู่พระพร