นมัสการพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 8 ก.ย.2019 ผู้นำนมัสการ คุณพิษณุ ไทรงาม คริสตจักรใจสมานรามคำแหง