นมัสการพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 14 มิ.ย. 2020 ผู้นำนมัสการ คุณนิติ นิติสโมสร คริสตจักรใจสมานรามคำแหง