นมัสการพระเจ้า วันที่ 14 เมษายน 2019 ผู้นำนมัสการ คุณพิษณุ ไทรงาม คริสตจักรใจสมานรามคำแหง