รายการเพลงนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2021 1. เรานมัสการเปิดฟ้าสวรรค์ 2. เราพึ่งพาพระองค์ 3. พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย 4. ราชาแห่งดวงใจ 5. พระองค์ทรงฤทธิ์ 6.พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ 7.ฤทธิ์อำนาจมีในโลหิตพระคริสต์ เพลงตอบสนอง – เติมให้เต็มล้น