นมัสการพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2019 ผู้นำนมัสการ คุณอังคาร ตั้นพันธ์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง