นมัสการพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2019 ผู้นำนมัสการ คุณอังคาร ตั้นพันธ์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง