นมัสการพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 12 ม.ค.2020 ผู้นำนมัสการ คุณพิษณุ ไทรงาม คริสตจักรใจสมานรามคำแหง