รายการเพลงนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2021
  1. ทรงอวยพร (The Blessing)
  2. เราฉลองยินดี
  3. ขอเชิญท่านผู้วางใจ
  4. ทรงคุ่ควร
  5. พระนามพระองค์งดงาม
  6. โอ้ องค์พระเจ้าของข้า
เพลงตอบสนอง – เราขอนมัสการ