นมัสการพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2019 ผู้นำนมัสการ คุณวรพงศ์ คงล้วน และคุณสุนิสา วงศ์สุริยา คริสตจักรใจสมานรามคำแหง