รายการเพลง วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฏาคม 2021

  1. พระเยซูความหวังของประชาชาติ
  2.  พระเยซู (องค์พระเจ้าทรงเป็นกำลัง)
  3. ข้าจะต้องกลัวสิ่งใด
  4. ฉันได้ยืนอยู่ภายใต้ปีกพระองค์
  5. ซ่อนข้าไว้ C – ไอซ์
  6. ทรงเป็นความหวังใจ A – แนตต