รายการเพลง วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2021

  1. ทุกวันเวลา
  2. โฮซันนา สรรเสริญทุกครา
  3. ในที่ลึกลับ
  4. ข้าจึงสรรเสริญ
  5. เราขอนมัสการ
  6. องค์พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์
เพลงตอบสนอง: พระองค์ทรงสมควร