รายการเพลง วันอาทิตย์ที่ 09 พฤษภาคม 2021

เพลงเตรียมใจ – พระองค์ผู้เดียว For You Alone – Don Harris

เพลงนมัสการ

  1. ร่มเงา
  2. ผู้รอคอย
  3. โฮซันนา (สรรเสริญทุกครา)
  4. รักมั่นคง
  5. เพียงผู้เดียว
  6. ราชาดวงใจ
เพลงในพิธีมหาสนิท: Remember Me – Deborah Governor

เพลงตอบสนอง – เมื่อข้าเงยหน้าดูภูเขา