รายการเพลงนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 09 มกราคม 2022 1.เปิดตาใจข้าเถิดพระองค์​ 2.เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ​ 3.ข้ามีความสุข​ 4. พระองค์คู่ควรคำสรรเสริญ 5. สมควรคู่คำสรรเสริญ 6. สิ่งที่ใจข้าต้องการ เพลงตอบสนอง – พระองค์ทรงสมควร