รายการเพลงนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 08 พฤษภาคม 2022
  1. ความหวังของข้า (Phil Wickham – Living Hope)
  2. 10,000 เหตุผล (Matt Redman – Bless the Lord)
  3. นามอัศจรรย์
  4. ราชาแห่งดวงใจ
  5. ทรงเป็นความหวังใจ (Planetshakers – Hope Of All Hearts)
เพลงตอบสนอง – เยโฮวาห์ ยิเรห์