นมัสการพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2019 ผู้นำนมัสการ คุณเกล็ดมณี สุวรรณโมลี คริสตจักรใจสมานรามคำแหง