รายการเพลงนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 07 พฤศจิกายน 2021 1. สิ่งดีๆจะเกิดขึ้น (C) 2. จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า (C) 3. ข้าร้องตะโกนพระองค์ดี (G) 4. พระเจ้าประเสริญ (E) 5. หนึ่งหมื่นเหตุผล (E) 6. พระองค์คู่ควรคำสรรเสริญ (E) 7. พระองค์ทรงสมควร (E)