รายการเพลงนมัสการ อาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 1.พระองค์ดี 2.สาธุการพระนาม 3.10,000 เหตุผล 4.รักวิเศษ 5.ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา เพลงตอบสนอง: รักวิเศษ