รายการเพลง วันอาทิตย์ที่ 04 กรกฏาคม 2021

เพลงนมัสการ

  1. ขอการฟื้นฟู
  2. คริสตจักรมีไฟ
  3. จุดดวงไฟ
  4. นำข้าใกล้พระองค์
  5. นมัสการเป็นบัลลังค์พระองค์
  6. เราร้องต่อพระองค์
  7. ให้แผ่นดินพระองค์มาตั้งอยู่