รายการเพลง วันอาทิตย์ที่ 02 พฤษภาคม 2021

เพลงพิเศษ – ฉันร้องว่าฮาเลลูยา (I Raise a Hallelujah)

1. พระองค์ดี 2. ฉันร้องว่าฮาเลลูยา (I Raise a Hallelujah) 3. พระเจ้ายิ่งใหญ่ 4. ซ่อนข้าไว้ 5. ข้าขอวางใจ 6. เพราะพระองค์ทรงอยู่ 7. พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย