รายการเพลงนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 01 พฤษภาคม 2022
  1. โปรดปลุกวิญญาณ
  2. พระเจ้าของเรา
  3. รู้สึกไหมภูเขานั้นคร้ามกลัว
  4. เราร้องต่อพระองค์
  5. เปิดดวงตา
  6. โดยอำนาจความรักพระองค์
เพลงตอบสนอง – โดยอำนาจความรักพระองค์