หัวข้อเทศนา: “” คำเทศนาโดย มน.ธนาชัย นิติสโมสร วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2021 คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท