หัวข้อ – “ยังมีหวัง” คำเทศนาโดย ศจ.ทวีศักดิ์ แซ่เล้า วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2021
คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท