หัวข้อเทศนา: “กุญแจสวรรค์เป็นของทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเจ้า” ผู้เทศนา: ศจ.เทอดศักดิ์ อัครสวาท วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2021 คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท