หัวข้อเทศนา: “คริสเตียนอุ่นๆ” คำเทศนาโดย: ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2022 คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท