หัวข้อ – “สู้ทนจนถึงวันสุดท้าย” มัทธิว 24:13 คำเทศนาโดย อ.พิม ภัทรถาวรนันท์ วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2021
คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท