หัวข้อเทศนา: “ชอบธรรมได้เพราะพระคุณ” ผู้เทศนา: นายแพทย์ยงยุทธ หวังรุ่งทรัพย์ วันอาทิตย์ที่ 07 พฤศจิกายน 2021 คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท