หัวข้อเทศนา: “คุณพ่อที่เป็นพร” คำเทศนาโดย มน.ยุทธ สนิท วันอาทิตย์ที่ 05 ธันวาคม 2021 คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท