หัวข้อเทศนา: “พลังอำนาจแห่งจินตนาการ The Power of Imagination”

คำเทศนาโดย: นพ.ยงยุทธ หวังรุ่งทรัพย์

วันอาทิตย์ที่ 05 มิถุนายน 2022

คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท