“อย่ากระวนกระวาย” คำเทศนาโดย ผป.วินัย นิเวศน์รังสรรค์ วันอาทิตย์ที่ 03 ตุลาคม 2021 คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท