“ทำอย่างไรพระเจ้าถึงประทับใจ” (มก.14:3-9) คำเทศนาวันที่ 9 มิถุนายน 2019 โดย นพ.ยงยุทธ หวังรุ่งทรัพย์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง