คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค.2022 ของประทานฝ่ายวิญญาณและผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ โดย ศจ.อ้อมใจ นามบุดดี คริสตจักรใจสมานรามคำแหง