ศจ.เทอดศักดิ์ อัครสวาท คำเทศนาวันอาทิตย์ 7 กรกฎาคม 2024 คริสตจักรใจสมานรามคำแหง