พระเจ้าของคนสามรุ่น อพยพ 3:6
โดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
คำเทศนาอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2024
คริสตจักรใจสมานรามคำแหง