คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 5 ธ.ค.2021
“พระเจ้าพ่อที่แสนประเสริฐ” (ยน.1:12-13)
โดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
คริสตจักรใจสมานรามคำแหง