“ผู้ช่วยที่แสนประเสริฐ” (2คร.5:21)
คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 4 ต.ค.2020
โดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
คริสตจักรใจสมานรามคำแหง