คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 31 ต.ค.2021 โดย นพ.ยงยุทธ หวังรุ่งทรัพย์ “ชอบธรรมได้เพราะพระคุณ” คริสตจักรใจสมานรามคำแหง