ผป.ธนาชัย นิติสโมสร คำเทศนาวันอาทิตย์ 30 มิถุยายน 2024 คริสตจักรใจสมานรามคำแหง