คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 29 ส.ค.2021 โดย ศจ.อ้อมใจ นามบุดดี “พระเจ้าทรงเป็นความหวังเดียว” สดด.71:5 คริสตจักรใจสมานรามคำแหง