“การทรงเรียกแห่งชัยชนะ” คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 28 มิ.ย.2020 โดย ศจ.ดร.อนันต์ วิไลธนารักษ์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง